Vaccinationer

Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Priserne er anført i skemaet nedenfor. Nogle forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Ved forestående rejser, hvor der kan blive tale om behov for vaccination, vil vi anbefale  i god tid at bestille tid hos sygeplejersken til vurdering  af vaccintionsbehov og -planlægning. Gebyr for en vaccinationsserie  er jf nedenstående liste. Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge. Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine. Herved stilles patienterne ikke længere ringere, end hvis de havde indkøbt vaccinen på apoteket. Patienten er selv ansvarlig for at indsende dokumentation til Sygeforsikringen “Danmark”. Der betales efter hver vaccination.

HUSK AT MEDBRINGE VACCINATIONSKORT FRA TIDLIGERE, HVIS DETTE HAVES

Vaccinationer Antal doser Varighed Priser pr. dosis
Gebyr vaccination pr. person pr. gang kr. 200,00
Hepatitis A 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år kr. 225,00
Hepatitis A    (børn<16 år) 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år kr. 250,00
Hepatitis B Engerix B 3 (0 + 1 + 6 mdr) livslang kr. 260,00
Hepatitis B Engerix B    (børn<16 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) livslang kr. 230,00
Hepatitis A+B Twinrix 3 (0 + 1 + 6 mdr) 35-40 år kr. 460,00
Hepatitis A+B Twinrix   (børn <16 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) 35 – 40 år kr. 350,00
Hepatitis A+B Ambirix 2 (0 + 6 mdr) 25 – 30 år Kr. 400,00
Gul feber 1 livslang kr. 280,00
Japansk hjernebetændelse 2 (0 + 1 mdr) 1 år kr. 900,00
Tyfus 1 inj. eller 3 kapsler 3 år kr. 250.00
Meningokok-meningitis (A+C) 1 5 år kr. 550.00
Pneumokok-lungebetændelse 1 > 5 år kr. 300,00
Influenza (almindelig) 1 1 år kr. 200,00
Gardasil 3 (0 + 2 + 6 mdr) kendes ikke kr. dagspris
Difteri og tetanus (stivkrampe) 1 10 år kr. 0
Centraleuropæisk hjernehindebetændelse (TBE)  3 (0 + 1 + 6 mdr)  3 år kr. 300,00
Rabies 3(0 + 7 + 28 dage) 5 år kr. 640,00

 

INFLUENZAVACCINATION KUN FOR 85+ ÅRIGE:

Tilbydes personer tilmeldt i praksis.

onsdag d.21.oktober 2020 fra kl. 13.15 – 15.30 uden tidsbestilling.

OBS OBS OBS: Det er kun 85+ årige der kan vaccineres d.21.oktober.

Der er ikke flere almindelige influenzavacciner eller pneumokokvacciner tilgængelige. Der kan p.t. ikke bestilles flere ved SSI!

Vi informerer her på siden, så snart vi har vacciner igen.

VIGTIGT: Ventetid er udendørs – Vi lukker ind i hold pga. Coronasituationen.

Flg. grupper kan få tilbudt gratis influenzavaccination:

65+ årige, førtidspensionister, personer med kroniske lungesygdomme, personer med kroniske hjerte-og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk), personer med diabetes 1 eller 2, personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand efter lægens vurdering, personer med påvirket respiration pga nedsat muskelkraft, personer med kronisk lever- eller nyresvigt, personer som efter lægens vurdering ved influenza har øget sundhedsrisiko, personer med svær overvægt vejledende BMI>40, gravide i 2. og 3. trimester, personale i sundheds- og plejesektoren der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af personer, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.

Flg. grupper kan få tilbudt gratis lungebetændelsesvaccination:

65+ årige,

beboere på plejehjem, lejere i plejehjemsbebyggelser, der er omfattet af loven om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende boligenheder.

personer > 2 år med: manglende eller dysfunktion af milt, påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft, medfødt eller erhvervet immundefekt, liquorlækage, tidligere invasiv pneumokoksygdom, Cochlear implant, udført stamcelletransplantation, udført organtransplantation.

personer>18 år med: cyanotiske hjertesygdomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation, kronisk lungelidelse ex cystisk fibrose, hypodynamisk respirationsinsufficiens, onefrotisk syndrom, immundefekter eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

Hvis man ikke falder indenfor ovenstående gruppe, men alligevel har forhøjet risiko pga diabetes type 1 eller 2, kronisk hjertesygdom, kronisk lungesygdom ex KOL og astma, kronisk lever- eller nyresygdom, har erhvervsmæssig eksponering ex svejsere, så kan man tale med sin læge om man skal have vaccinationen alligevel og evt med klausuleret tilskud.

Tilbuddet for influenzavaccination gælder fra 1.oktober 2020 til og med 14. januar 2021. Dog gælder det for gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand at der kan vaccineres frem til og med 28.februar 2021.