Aktuelt

Pga Corona-situationen skal alt visiteres pr telefon, derfor kan ingen tider ej heller sammedagstider bookes on-line.  Vi beklager besværet.

 

NYT NYT NYT:

Du kan nu booke tid til blodprøver og hjertekardiogram fra kl 7.00- 7.30 mandag, onsdag og fredag. Ring for at bestille tid.

 

FERIETIDEN ER OVER OS…. – og sådan holer vi ferie i klinikken:

Jeff Sørensen – ferie i uge 27-28-29

Anja Bjørg Sørensen – ferie i uge 29-30-31

Lene Glent-Madsen – ferie i uge 31-32-33

Stine Klindt Madsen – ferie i uge 27-28-29

Susanne Dam Larsen – ferie i uge 32-33-34

Jeanette Hansen – ferie i uge 29-30-31

Karen Svanstrøm Luxhøi – ferie i uge 28-29-30

 

I de uger en person er på ferie, kan vedkommende ikke kontaktes pr mail. Har man et akut problem, bør man altid ringe.

 

 

 

Flg. grupper kan få tilbudt gratis lungebetændelsesvaccination:

65+ årige,

beboere på plejehjem, lejere i plejehjemsbebyggelser, der er omfattet af loven om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende boligenheder.

personer > 2 år med: manglende eller dysfunktion af milt, påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft, medfødt eller erhvervet immundefekt, liquorlækage, tidligere invasiv pneumokoksygdom, Cochlear implant, udført stamcelletransplantation, udført organtransplantation.

personer>18 år med: cyanotiske hjertesygdomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation, kronisk lungelidelse ex cystisk fibrose, hypodynamisk respirationsinsufficiens, onefrotisk syndrom, immundefekter eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

Hvis man ikke falder indenfor ovenstående gruppe, men alligevel har forhøjet risiko pga diabetes type 1 eller 2, kronisk hjertesygdom, kronisk lungesygdom ex KOL og astma, kronisk lever- eller nyresygdom, har erhvervsmæssig eksponering ex svejsere, så kan man tale med sin læge om man skal have vaccinationen alligevel og evt med klausuleret tilskud.

 

Uddannelseslæger aktuelt: 

Rasmus Christensen 01.02.2021 – 31.07.21

Ellen Skovbjerg Christensen 01.03.21 -.p.t. barsel.

 

Studerende:
Ingen aktuelt

 

Hjemmeside og selvbetjeningsportal
Vi har fået en  hjemmeside som omfatter en forbedring af selvbetjeningsdelen. For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal  nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Tryk på menuen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen.

Det er vigtig man oprettes på E-portalen for at kunne bruge app’en ‘Mit helbred’ på telefonen.

Også børn skal oprettes med cpr.nr og kode.

 

Faste lukkedage:
01.01., 05.06., 24.12. og 31.12.
Alle helligedage og weekender. På disse tidspunkter henvises til lægevagten 70 11 07 07.