Aktuelt

 INFLUENZA VACCINE 2021/22:

Fra d.1.10.21 må vi vaccinere for Influenza som vanligt. I år tilskynder Sundhedsstyrelsen, at vi i første omgang giver vacciner til dem, der er berettiget. De personer, der ikke er berettiget til gratis influenzavaccine men gerne vil betale for og have denne vaccine, skal som minimum vente til efter d.24.10.21.

Der er også i år særlig influenzavaccine til de 82+årige. Disse vacciner er allerede kommet, så personer der inden 15.1.22 bliver 82 og derover er velkomne allerede fra d.1.10.21.

Det forlyder også, at der er influenzavaccine til de 2-6 årige børn, som kan gives som næsespray, og børn der ikke tidligere er vaccineret mod influenza skal have 2 vacciner med 4 ugers mellemrum. Vi har fået disse vacciner i hus og vaccinerer uden tidsbestilling  3 dage i Oktober og 3 dage i November fra kl 15.00-18.00, hvor 1 forælder møder op med sit barn.

HVEM TILBYDES GRATIS INFLUENZAVACCINE fra d.1.10.21 – 15.1.22:

-alle der er fyldt 65 år inden d.15.1.22,

-Personer med kroniske sygdomme: Kronisk Lungesygdom, Hjerte- og karsygdom (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), Diabetes type 1 og 2, Medfødt eller erhvervet immundefekt, Påvirket vejtrækning grundet nedsat musklekraft, Kronisk lever- og nyresvigt, Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

-Svært overvægtige med BMI> 35

-Førtidspensionister

-Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering

– Børn 2-6 år

-Gravide i 2. og 3. trimester

-Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza

-Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

 

Ovenstående med ret til gratis influenzavaccine kan nu kun få vaccine på tidsbestilling

VACCINATION AF 2-6 ÅRIGE:

Sundhedsstyrelsen anbefaler i sæsonen 2021/22 at alle børn i alderen 2-6 år influenzavaccineres.  Dette skal foregå med intranasal vaccine = næsespray Fluenz Tetra. Det er en svækket levende vaccine, og den kan derfor potentielt overføres ved kontakt med immunkompromitterede personer. Derfor anbefaler vi, at den kikke gives til børn, der er husstandskontakter til svært immunkompromitterede personer ( ex knoglemarvstransplanterede patienter og personer i højdosis kemoterapi, der har behov for isolation).

Desuden er der flg. kontraindikationer:

Alder < 2 år og > 18 år. Tidligere anafylaksi overfor influenzavaccine eller vaccinekomponent inkl. gentamycin. Indlæggelseskrævende systemisk reaktion på æg. Immundefekt, der skyldes sygdomme som akut eller kronisk leukæmi, lymfom, asymptomatisk HIV infektion, aspleni. Primær immundefekt. Erhvervet immundefekt pga højdosis immunsupprimerende behandling. Svær eller ikke kontrolleret astma, herunder indlæggelseskrævende astma indenfor de sidste 3 måneder, Astmatisk bronkit de seneste 72 tiemr. Salicylatbehandling: salicylater må ikke anvendes til børn og unge i 4 uger efter vaccinen. Børn med ikke-opererede kraniofaciale misdannelser eller med cochlearimplantat (pga. manglende data).

Børn der ikke må få Fluenz Tetra skal i stedet tilbydes vaccination med inaktiveret injicerbar influenzavaccine.

Vaccinedatoer til de 2-6 årige er uden tidsbestilling:

Mandag d.25.10.21 kl. 15.15 – 18.00     Tirsdag d.26.10.21 kl. 15.15 – 18.00  Onsdag d.27.10.21 kl. 15.15 – 18.00

og 4 uger senere

Mandag d.22.11.21 kl. 15.15 – 18.00 Tirsdag d.23.11.21 kl.15.15 – 18.00 Torsdag d.25.11.21 kl.15.15 – 18.00

Der bliver lavet flere tider senere for at samle op på de børn, der fylder 2 i løbet af tiden frem til d.15.1.2022.

 

Flg. grupper kan få tilbudt gratis lungebetændelsesvaccination, holdbarhed min.5 år:

65+ årige,

beboere på plejehjem, lejere i plejehjemsbebyggelser, der er omfattet af loven om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende boligenheder.

personer > 2 år med: manglende eller dysfunktion af milt, påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft, medfødt eller erhvervet immundefekt, liquorlækage, tidligere invasiv pneumokoksygdom, Cochlear implant, udført stamcelletransplantation, udført organtransplantation.

personer>18 år med: cyanotiske hjertesygdomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation, kronisk lungelidelse ex cystisk fibrose, hypodynamisk respirationsinsufficiens, onefrotisk syndrom, immundefekter eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

Hvis man ikke falder indenfor ovenstående gruppe, men alligevel har forhøjet risiko pga diabetes type 1 eller 2, kronisk hjertesygdom, kronisk lungesygdom ex KOL og astma, kronisk lever- eller nyresygdom, har erhvervsmæssig eksponering ex svejsere, så kan man tale med sin læge om man skal have vaccinationen alligevel og evt med klausuleret tilskud.

 

_________________________________________________________________________

 

NYT NYT NYT:

Du kan nu booke tid til blodprøver og hjertekardiogram fra kl. 7.00- 7.30 mandag, onsdag og fredag. Ring for at bestille tid.

 

Uddannelseslæger aktuelt: 

Lytfi Krasniqi 01.08.21 – 31.01.22

Dejan Lahrmann Zelic Pedersen 01.09.21. – 31.08.22

 

Ellen Skovbjerg Christensen 01.03.21 -.p.t. barsel.

 

Studerende:
Ingen aktuelt

 

Hjemmeside og selvbetjeningsportal
Vi har fået en  hjemmeside som omfatter en forbedring af selvbetjeningsdelen. For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal  nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Tryk på menuen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen.

Det er vigtig man oprettes på E-portalen for at kunne bruge app’en ‘Mit helbred’ på telefonen.

Også børn skal oprettes med cpr.nr og kode.

 

Faste lukkedage:
01.01., 05.06., 24.12. og 31.12.
Alle helligedage og weekender. På disse tidspunkter henvises til lægevagten 70 11 07 07.