Aktuelt

Influenza og Covid-vacciner sæson 2023/24:

Regionerne har i år bestemt, at de ikke vil benytte almen praksis som samarbejdspartner ift. at tilbyde influenza og covid-vacciner. Dette vil de selv stå for på deres vaccinationscentre og på udvalgte apoteker.  Vi har derfor intet med dette at gøre.

Er du over 65 år vil du modtage invitation i din e-boks. Er du yngre end 65 år skal du udfylde en ‘Tro og Love erklæring’ på nettet på www.vacciner.dk for at kunne bestille tid til vaccine.

Se mere på:

https://www.sst.dk/da/Vaccination

 

 

Uddannelseslæger aktuelt: 

Ellen Skovbjerg Christensen 01.03.21 – og fra 1.9.22 kommer Ellen retur en gang om måneden i klinikken, mens hun er på sygehusdelen af speicallægeuddannelsen.

Lise Kiilerich Hyttel, starter 01.09.2023 og skal være i klinikken et år frem som led i sidste del af hendes uddannelse til praktiserende læge.

Studerende:
Ingen aktuelt

 

Hjemmeside og selvbetjeningsportal
For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal  nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Tryk på menuen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen.

Det er vigtig man oprettes på E-portalen for at kunne bruge app’en ‘Min Læge’ på telefonen.

Også børn skal oprettes med cpr.nr og kode.

 

Du kan nu også finde os på facebook – se link på forsiden.

 

Faste lukkedage:
01.01., 05.06., 24.12. og 31.12.
Alle helligedage og weekender. På disse tidspunkter henvises til lægevagten 70 11 07 07.