Tidsbestilling og receptfornyelse

Telefontider:

Klinikpersonalet tager imod alle opringninger og visiterer  kl. 08.00-12.00. De vil bede dig redegøre for dit ønske/problem, således at du bliver hjulpet bedst muligt. Lægerne har ikke telefontid, men kan ved behov  ringe tilbage senere på dagen efter visitation ved klinikpersonalet. Hvis du bliver forsinket eller ønsker at aflyse en konsultation samme dag  efter kl. 12.00, kan du gøre dette via akuttelefonnr., som oplyses på telefon 64 41 09 42.

Tidsbestilling:

Husk vi har flest sammedagstider, de kan kun bookes ved telefonisk henvendelse samme dag, som tiden ønskes.  Elektive tider ud i fremtiden kan bookes ved at ringe. Klinikpersonale besvarer telefonen ml. kl. 08.00-12.00

De vil bede dig redegøre for dit ønske/problem mhp. konsultationslængde. Til en aftalt konsultation afsættes normalt 10 min. Hvis du har behov for yderligere tid, eller der er tale om børne- og graviditetsundersøgelse samt attestarbejde, beder vi dig gøre os opmærksom på dette.

Se punktet SAMMEDAGSTIDER med forklaring på sammedagstider.

Receptfornyelse:

Du kan ringe til klinikpersonalet med forespørgsel om at få fornyet din faste medicin alle dage  kl. 08.00-12.00.

Har du ikke været til årskontrol, vil du blive bedt om dette og mindste recept vil blive udskrevet.

Vi tilstræber at lave recepter på fast medicin til ½ eller 1 år ad gangen ved årskontrollerne, derfor er disse kontroller vigtige, for netop at følge op på, om det nu er rette medicin, og om du er velbehandlet.

Der kan også anmodes om medicin via app’en ‘Mit Helbred’.

Recepter vil typisk være klar næste dag på det ønskede apotek, hvis det efterkommes.

 

VIGTIGT!!!

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, medicin til ADHD-patienter, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder Tramadol) hverken over telefon eller via hjemmesiden. Står nogle af disse præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en konsultation her i klinikken, så der kan lægges en plan for behandlingen og medicinudskrivelsen.